Badanie Bilansów

Badanie sprawozdań finansowych oraz inne usługi Biegłego Rewidenta wykonywane są przez firmę audytorską Grupa Audyt i Podatki sp. z o.o., w której Andrzej Łopuszniak jest prezesem zarządu.

http://gaip.pl/

Grupa Audyt i Podatki sp. z o.o.