Doradztwo podatkowe

Podstawowym celem naszej Kancelarii jest pomoc klientom we wszystkich aspektach działalności, na które ma wpływ prawo podatkowe.

W ramach usługi doradztwa podatkowego oferujemy szeroki wachlarz różnorodnych form wsparcia, w tym m.in.:

  • konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,
  • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
  • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA),
  • reprezentowanie klienta w sporach przed organami podatkowymi,
  • audyt podatkowy,
  • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych,
  • doradztwo w zakresie międzynarodowych kwestii związanych z cenami transferowymi,
  • wsparcie podczas kontroli podatkowej przedsiębiorstwa,
  • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności dla nowopowstających firm.

Cennik naszych usług dostosowujemy zawsze do indywidualnych
potrzeb naszych klientów. W celu oszacowania kosztu usługi
prosimy wypełnić formularz.