Usługi księgowe

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Jedynym obowiązkiem klienta jest terminowe dostarczenie Kancelarii dokumentów księgowych oraz uregulowanie zobowiązań podatkowych w terminie.

W pozostałym zakresie wszystkie czynności wykonuje nasza Kancelaria i są to między innymi:

  • organizacja księgowości, stworzenie planu kont,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy,
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie i rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
  • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
  • pomoc przy dokonywaniu przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
  • pomoc prawna przy zakończeniu prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej.

Cennik naszych usług dostosowujemy zawsze do indywidualnych
potrzeb naszych klientów. W celu oszacowania kosztu usługi
prosimy wypełnić formularz.